WhatsApp: 0753.30.40.50

Ajutorul de inmormantare majorat din nou in anul 2018

Ajutoarele sociale sub forma venitului minim garantat se acorda persoanelor singure sau familiilor care au veniturifoarte mici. Nici pensionarii nu fac exceptie de la anumite masuri de imbunatatire a nivelului de trai: acestia au dreptul la o indemnizatie sociala care le asigura suplimentarea pensiei pana la un anumit nivel minim. Anumite persoane au dreptul la un ajutor de deces din care sa acopere macar o parte dintre cheltuielile pricinuite de inmormantare, ajuor care a fost majorat la inceputul anului acesta.

In conditiile Legii nr. 416/2001, familiile si persoanele singure au dreptul sa primeasca un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala. Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre aceste niveluri si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Practic, acest ajutor reprezinta o suplimentare a venitului net al solicitantului (persoana singura sau familia).

Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul, conform legii.

            Venitul net lunar pe care il luam in discutie se calculeaza ca o suma a tuturor veniturilor pe care persoana/familia respectiva le-a obtinut in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv: asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

Ajutorul de deces este un ajutor financiar ce se acorda in cazul decesului unei persoane asigurate, a unui pensionar sau a unui membru de familie al acestora. Anul acesta, conform Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, valoarea acestui ajutor este ceva mai mare ca in 2017: concret, pentru decesul asiguratilor se acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se acorda suma de 2.081 de lei.

Plata ajutorului de deces este facuta de catre casa teritoriala de pensii, indiferent daca persoana decedata era angajata sau era la pensie.

 

            Actele necesare acordarii acestui ajutor sunt urmatoarele:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original si copie);
  • act de identitate al solicitantului (original si copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului din care sa ateste calitatea de tutore, curator sau mandatar (original si copie);
  • dovada ca persoana solicitanta a suportat cheltuielile survenite in urma decesului (original si copie);
  • act medical vizat sau emis de medicul asigurarilor sociale din care reiese boala care l-a facut inapt si data cand s-a descoperit aceasta, in cazul copilului in varsta de peste 18 ani, inapt (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata (original).

 

Pentru a primi acest ajutor de deces, solicitantul nu trebuie sa fi realizat un anumit stagiu de cotizare. Dupa ce se efectueaza plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va inscrie mentiunea “Achitat”.

Concret, din data de 06 ianuarie 2018, pentru decesul asiguratilor se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Ajutorul se achita, potrivit datelor ce se gasec pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice, unei singure persoane, care poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau orice persoana care poate dovedi cu acte ca a suportat cheltuielile survenite in urma decesului, dar numai daca nu exista o alta solicitare din partea persoanelor de mai sus.


Copyright 2012 - 2020 Funerare Rainbow Dorobantu Toate drepturile rezervate

Dorobantu Funerare Rainbow este marca inregistrata conform OSIM certificat nr. 136802

Termeni si conditii

GDPR

ANPC

Metode de plata Ón magazin:
metode de plata rainbow dorobantu webprodesign

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?