WhatsApp: 0753.30.40.50

 In cazul decesului unei persoane ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul stabilit in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestora, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
Ajutorul de deces se acorda pe baza de cerere insotita de urmatoarele acte, dupa caz:
a) certificatul de deces, in original si in copie;

b) actul de identitate al solicitantului;

c) actele de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actele care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;

d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.
Cererea si actele doveditoare se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti unde familia din care a facut parte persoana decedata sau, dupa caz, persoana singura decedata a beneficiat de ajutor social. Ajutorul se suporta din bugetul local si poate fi acordat in bani si/sau in natura.

            In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai poate acorda si un ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia (care nu era asigurat ori pensionar la data decesului).

In sensul acodarii acestui ajutor, membrii de familie sunt considerati: sotul/sotia; copiii proprii adoptati, aflati in plasament familial sau incredintati spre crestere familiei, ce au varsta pana in 18 ani sau, precum si copiii incapabili de munca, daca si-au pierdut aceasta capacitate; parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces.

In situatia in care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor;  copilul; parintele; tutorele; curatorul; oricare alta persoana.

            Dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de deces se face prin acte doveditoare in acest sens, inclusiv declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces.  Prin exceptie, oricare alta persoana in afara de sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele sau curatorul poate sa faca dovada cheltuielilor atat prin acte doveditoare, cat si prin declaratie pe propria raspundere autentificata.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

  1. a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;
  2. b) certificat de deces (original si copie);
  3. c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
  4. d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
  5. e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
  6. f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  7. g) adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie intre 18-26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

            Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut pe anul respectiv. Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din aceasta valoare.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de un singur platitor si nu se deconteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat decat la nivelul cuantumului prevazut de lege.
Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original, in baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea “ACHITAT”, data, semnatura si stampila. In cazul in care platitorul este casa teritoriala de pensii, sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recupereaza, potrivit legii, pe baza deciziei emise de catre aceasta, ce constituie titlu executoriu.


Copyright 2012 - 2020 Funerare Rainbow Dorobantu Toate drepturile rezervate

Dorobantu Funerare Rainbow este marca inregistrata conform OSIM certificat nr. 136802

Termeni si conditii

GDPR

ANPC

Metode de plata n magazin:
metode de plata rainbow dorobantu webprodesign

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?